Xilinx Vivado Design Suite 2018.3 / SDx 2018.2

Mô tả

Xilinx Vivado Design Suite là một nhà thiết kế bố trí đồ họa. Chương trình này là một môi trường phát triển dựa trên hệ thống, dựa trên hệ thống IP, được thiết kế để tìm ra các nút thắt ở cấp độ hệ thống và triển khai. Mục đích của chương trình hiệu suất cao này là khả năng ứng dụng và tổng hợp đơn giản trong hệ thống.

Các tính năng của Xilinx Vivado Design Suite

  • Thực hiện nhanh
  • Thực hiện nhanh hơn gấp 4 lần
  • Thiết kế tốt hơn 20%
  • Tổng hợp cấp cao để sản xuất IP dựa trên C
  • Tích hợp thiết kế DSP dựa trên thiết kế với nhà sản xuất hệ thống cho DSP
  • Tích hợp IP bị chặn với bộ tổng hợp IP
  • Mô phỏng logic
  • Mô phỏng ngôn ngữ biên dịch
  • Môi trường lập trình và gỡ lỗi riêng biệt và tổng hợp
  • Tăng tốc lên tới 100 lần C, C ++ hoặc SystemC

Hints:

Phần mềm này cũng bao gồm phần mềm Xilinx ISE Design Suite.

Yêu cầu hệ thống

Supported Operating Systems: Windows 7even / 8.x / 10 | Red Hat Enterprise Workstation/Server 7.1 and 7.2 / Red Hat Enterprise Workstation 6.7 and 6.8 / Red Hat Enterprise Workstation 5.11 / SUSE Linux Enterprise 11.4 and 12.1 / Cent OS 6.8 / Ubuntu Linux 16.04 LTS

Hình ảnh

Xilinx
Xilinx

Hướng dẫn cài đặt

After installation, run Xilinx License Configuration Manager and go to the Manage Xilinx Licenses section.
Click on the Copy License.
Select the file in the Crack folder.

Download

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
Xilinx Vivado Design Suite HLx Editions
LogiCORE IP 2018.3 x64 Windows/Linux
19 GB Part 1
Part 2 
Part 3 
Part 4 
Part 5 
Part 6 
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10
Xilinx 2018 Licenses 9.77 KB Download Download
Xilinx SDAccel / SDSoC (SDx) 2018.2 x64 Windows/Linux 20.3 GB Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10
Part 11
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10
Part 11
Xilinx SDNet 2018.2 347 MB Download Download
Xilinx PetaLinux 2018.2 6.1 GB Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
ZCU106 BSP 2018.2 1.23 GB Download Download

Xilinx Vivado Design Suite 2018.3 / SDx 2018.2
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar