WYSIWYG Web Builder 14.3 + Portable

Mô tả

WYSIWYG Web Builder là một ứng dụng cho thiết kế trang web chưa được giải mã. Thuật ngữ WYSIWYG trong ứng dụng này là toàn bộ – What-You-See-Is-What-You-Get có nghĩa là bất cứ điều gì bạn thấy là những gì bạn sẽ nhận được. Trên thực tế, người dùng phần mềm này có thể dễ dàng đặt các đối tượng và đối tượng như nút, hình ảnh, hộp văn bản, biểu mẫu, v.v. trên trang mà không cần làm quen với mã và các công nghệ web khác nhau và cuối cùng đặt chúng trên cùng một tiêu chuẩn như HTML5.

WYSIWYG Web Builder hỗ trợ một tiêu chuẩn HTML5 tương đối mới cho các ứng dụng thoại và video, thật dễ dàng để đưa video YouTube lên trang web của bạn hoặc nhúng các tệp video flash trên trang web. Giống như nhiều trang web, có thể sử dụng trình chiếu, phòng trưng bày hình ảnh đẹp, hình ảnh và văn bản phản hồi và cuối cùng có nhiều menu đa phương tiện và bảng điều hướng và nhiều tính năng khác có thể cần thiết cho trang web của bạn. Chương trình này đặc biệt phù hợp cho những người mới bắt đầu muốn nhanh chóng chuẩn bị cho trang web của họ mà không cần tham gia vào mã.

Các tính năng của WYSIWYG Web Builder

  • Thiết kế website
  • Khả năng làm đẹp và giảm khối lượng mã HTML / CSS / Javascript
  • Hỗ trợ ScrollSpy và Đóng dấu, Cuộn mềm, Chuyển tiếp khác nhau và …
  • Xây dựng trang đơn, toàn màn hình, bootstrap và …
  • Các lớp khác nhau để chèn các yếu tố và điều chỉnh mức độ đáp ứng của trang web ở các kích thước khác nhau
  • Khả năng tạo các phòng trưng bày hình ảnh, trình chiếu, trang tiện, hình ảnh phù hợp võng mạc, hoạt hình cuộn qua và gói phông chữ và biểu tượng.

Yêu cầu hệ thống

Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Vista

Hình ảnh

WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder

Hướng dẫn cài đặt

Xem Readme.txt trong thư mục tải về

Download

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
WYSIWYG Web Builder 14.3 10.8 MB Download Download, Keygen
WYSIWYG Web Builder 14.3 Portable 23.2 MB Download Download
WYSIWYG Web Builder 12.5.2 8.96 MB Download Download
WYSIWYG Web Builder 14.2.1 Working 10.6 MB Download Download, Keygen
WYSIWYG Web Builder Etensions 2017 28.2 MB Download Download

WYSIWYG Web Builder 14.3 + Portable
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar