Vero Edgecam 2019 R1 SU2 x64 + Part Modeler

Mô tả

Edgecam là một phần mềm mạnh mẽ, toàn diện và tiên tiến dành cho các lập trình viên CNC. Chương trình này là một phần của nhóm thiết kế và phát triển hỗ trợ máy tính CAM, có khả năng thực sự tuyệt vời trong lĩnh vực này cho máy phay và tiện CNC Phần mềm này có khả năng phay với phay, tiện, điều khiển hỗ trợ thiết bị, kiểm soát số lần quay máy, khoan, cắt và tất cả các loại hoạt động gia công kim loại. Phần mềm này thuộc lớp đầu tiên, ngoại trừ phần đầu tiên và tốt nhất Ngành công nghiệp máy móc là.

Với chương trình này, có thể thay đổi tất cả các loại thông số, bao gồm thay đổi hướng cắt, đặt điểm 0 và các góc của xe. Nó cũng có mức độ thiết kế cao trong thiết kế (CAD) và có hầu hết tất cả các công cụ cần thiết để thiết kế thiết kế hai chiều và ba chiều, cũng như mô phỏng chính xác các máy tiện. Với sự đơn giản độc đáo, cũng như việc sản xuất các đường dẫn gia công chuyên nghiệp, chương trình này sẽ là công cụ CAM duy nhất bạn cần cho tất cả gia công, khoan và tiện. Sản phẩm này hiện đang được sử dụng trong ngành gia công từ các xưởng nhỏ đến các nhà máy lớn và các nhà sản xuất sử dụng các lợi ích của công cụ này để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm của họ.

Yêu cầu hệ thống cho Edgecam và Part Modeler

Supported Operating Systems

We recommend you install the latest service packs for the supported operating systems.

System Type: 64-bit Operating System, x64-based processor

 • Microsoft Windows 7 Professional (SP1 required)
 • Microsoft Windows 7 Enterprise (SP1 required)
 • Microsoft Windows 7 Ultimate (SP1 required)
 • Microsoft Windows 8 Professional
 • Microsoft Windows 8 Enterprise
 • Microsoft Windows 10 Professional
 • Microsoft Windows 10 Enterprise

When installing:

 • We recommend that you update to the latest security key drivers (if a security key is fitted).
 • You may experience problems with the driver supplied by your graphics card manufacturer – check for the latest driver updates on the web site for your card.

Notes

 • Edgecam and Part Modeler will install and run on the ‘home’ editions of these operating systems. However this is not recommended and we cannot guarantee to fix any Edgecam or Part Modeler issues specifically related to these operating systems.
 • The Sentinel RMS license server runs as a system service on Windows XP, Server 2003 (32-bit and 64-bit), Server 2008 (32-bit and 64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2012 (64-bit) and Windows 7. Sentinel RMS network licenses can be installed on virtual servers provided that they are locked to a Safenet Computer ID USB key. Standalone (single seat) Sentinel RMS licenses cannot be locked against the new keys for use on a virtual server.
 • It is not recommended to have multiple Edgecam versions installed on the same computer when the user has limited rights or UAC is ON as this may potentially cause problems with Simulator.
 • Domain Controllers are not supported for ToolStore Server and Edgecam due to SQL limitations.
 • Windows XP, Windows Server 2003 and Vista are no longer supported by Edgecam.
 • Windows 8 RT is not supported by Edgecam.
 • SQL Express 2014 has a memory limit of 1 GB and a Database size limit of 10 GB. Performance issues may arise if the database is near this limit. To avoid these issues, if several job images are required, we recommend that they are not stored in the database. Job images can be extracted from the database using a command line option (tsadmin /ExtractJim) which will extract the job images to the ToolStore support folder, JobImages. Please ensure that the server has enough memory to handle the database, if it is not an Express version.

Minimum Specifications

 • 64-bit Intel Pentium 4 processor (2 GHz or faster), Intel Xeon, Intel Core, AMD Athlon 64, AMD Opteron, AMD Phenom or later, in single, dual or quad core versions
 • 4 GB of RAM

To make the most of background processing and multi-threading, we recommend a 64-bit operating system and 2GB RAM for each processor as a minimum.

  • 10 GB free disk space for the Edgecam installation
  • Graphics cards
   • NVIDIA Quadro range
   • AMD Fire Pro range
   • AMD Fire GL range
   • Intel HD range – 5000, 4400, 4200

Please ensure the latest WHQL certified driver for the card is installed.

Note: Some older cards in the ranges above may no longer be supported. Please check the relevant supplier to see if an up to date driver is available for your operating system:

   • www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
   • http://support.amd.com/en-us/download
   • https://downloadcenter.intel.com/

Other graphic cards may work, but are unsupported.

 • 17″ Colour monitor (1280 x 1024 screen resolution)
 • Mouse including wheel (Intellimouse)
 • SpaceMouse/SpaceBall (optional)
 • Network card
 • Internet Explorer 9 or above
 • Internet connection for license activation/updates
 • USB port for the Edgecam security key (unless using keyless licensing)

The ToolStore Server installer will install the following items if they are not already present on your system:

 • .NET Framework version 3.5 SP1 (includes .NET Framework version 2.0)
 • .NET Framework version 4
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup
 • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Setup
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Setup

The Live Job Reports Server does not support Windows XP or Windows Server 2003; only 7 / 8 and Server 2008 up to 2012 R2 are supported. The Live Job Reports client requires one of the following web browsers:

 • Internet Explorer 10,
 • Google Chrome 28,
 • Firefox 22 or above.

Hình ảnh

Vero Edgecam
Vero Edgecam

Hướng dẫn cài đặt

Xem Readme.txt trong thư mục tải về

Download

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
Vero Edgecam 2019 R1 SU2 x64 3.26 GB Part 1, Part 2 Part 1, Part 2
Vero Edgecam PartModeler 2019 R1 x64 136 MB Download Download
Vero Edgecam 2018 R2 SU8 (Build 40570) 3.48 GB Part 1, Part 2 Part 1, Part 2

Vero Edgecam 2019 R1 SU2 x64 + Part Modeler
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar