Unity Pro 2018.2.19f1 / 2017.4.17f1 Windows/macOS

Mô tả

Unity hoặc Unity3D là một bộ hoàn chỉnh về thiết kế và phát triển trò chơi máy tính, bao gồm một công cụ trò chơi mạnh mẽ cũng như môi trường lập trình và phát triển tiên tiến. Giao diện người dùng đơn giản của Unity khuyến khích nhiều công ty và người dùng làm nhiều hơn để tạo trò chơi đồ họa và sử dụng ít codec hơn. Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình phổ biến, sử dụng các đầu ra phần mềm 3D và sự tồn tại của một công cụ vật lý thông minh, bao gồm các tính năng phần mềm Unity Pro.

Các tính năng của phần mềm Unity Professional

 • Môi trường hấp dẫn và thân thiện với thị giác
 • Sử dụng phần mềm Mono mạnh mẽ để chỉnh sửa ngôn ngữ lập trình
 • Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C #, JavaScript và Boo
 • Khả năng nhập các đầu ra phần mềm 3D như 3ds Max, Maya, Blender và hơn thế nữa.
 • Các loại shader, hiệu ứng và hiệu ứng chất lượng cao
 • Hoạt động kết xuất tốc độ cao
 • Mô phỏng hoàn chỉnh và nâng cao các loại đất, thời tiết, xe cộ và …
 • Sử dụng Động cơ Vật lý nVIDIA PhysX để mô phỏng, tốc độ, ma sát, va chạm …
 • Sử dụng các công nghệ chiếu sáng mới và tạo bóng cho các vật thể chuyển động

Sau khi Unreal Engine 4 và Source 2 được phát hành, Unity cũng đi kèm với phiên bản 5 miễn phí, tuy nhiên, phần mềm có sẵn ở cả phiên bản Personal và Professional.

Yêu cầu hệ thống

For development

OS: Windows 7 SP1+, 8, 10; Mac OS X 10.8+.

Windows XP & Vista are not supported; and server versions of Windows & OS X are not tested.

GPU: Graphics card with DX9 (shader model 2.0) capabilities. Anything made since 2004 should work.

The rest mostly depends on the complexity of your projects.

Additional platform development requirements:

 • iOS: Mac computer running minimum OS X 10.9.4 version and Xcode 6.x.
 • Android: Android SDK and Java Development Kit (JDK).
 • Windows 8.1 Store Apps / Windows Phone 8.1: 64 bit Windows 8.1 Pro and Visual Studio 2013 Update 2+.
 • WebGL: Mac OS X 10.8+ or Windows 7 SP1+ (64-bit editor only)

For running Unity games

Generally content developed with Unity can run pretty much everywhere. How well it runs is dependent on the complexity of your project. More detailed requirements:

 • Desktop:
  • OS: Windows XP SP2+, Mac OS X 10.8+, Ubuntu 12.04+, SteamOS+
  • Graphics card: DX9 (shader model 2.0) capabilities; generally everything made since 2004 should work.
  • CPU: SSE2 instruction set support.
  • Web Player (deprecated): Requires a browser that supports plugins, like IE, Safari and some versions of Firefox
 • iOS: requires iOS 6.0 or later.
 • Android: OS 2.3.1 or later; ARMv7 (Cortex) CPU with NEON support or Atom CPU; OpenGL ES 2.0 or later.
 • WebGL: Any recent desktop version of Firefox, Chrome, Edge or Safari
 • Windows Phone: 8.1 or later
 • Windows Store Apps: 8.1 or later

Hình ảnh

Unity Pro
Unity Pro

Hướng dẫn cài đặt

Đối với phiên bản Unix và Mac 64 bit, sao chép thư mục license vị trí cài đặt

Download

Unity Pro 2018.2.19 f1 x64

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
Unity Pro 2018.2.19f1 x64 593 MB Download Download
Unity Pro 2018.2.19f1 Addons 354 MB Download Download
Unity Pro Universal Crack 2018 v1 62.4 KB Download Download

Unity Pro 2018.2.19f1 Support Files

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
UnitySetup Android Support for Editor 2018.2.19f1 244 MB Download Download
UnitySetup AppleTV Support for Editor 2018.2.19f1 307 MB Download Download
UnitySetup Facebook Games Support for Editor 2018.2.19f1 32.3 MB Download Download
UnitySetup iOS Support for Editor 2018.2.19f1 857 MB Download Download
UnitySetup Linux Support for Editor 2018.2.19f1 113 MB Download Download
UnitySetup Mac Mono Support for Editor 2018.2.19f1 24 MB Download Download
UnitySetup UWP .NET Support for Editor 2018.2.19f1 181 MB Download Download
UnitySetup UWP IL2CPP Support for Editor 2018.2.19f1 171 MB Download Download
UnitySetup Vuforia AR Support for Editor 2018.2.19f1 51.5 MB Download Download
UnitySetup WebGL Support for Editor 2018.2.19f1 138 MB Download Download
UnitySetup Windows IL2CPP Support for Editor 2018.2.19f1 197 MB Download Download


Unity Pro 2017.4.17 f1 x64 LTS

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
Unity Pro 2017.4.17f1 x64 LTS 722 MB Download Download
Unity Pro 2017.4.17f1 Addons 630 MB Download Download
Unity Pro Universal Crack 2017.6 63.9 KB Download Download

Unity Pro 2017.4.17f1 Support Files

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
UnitySetup Android Support for Editor 2017.4.17f1 261 MB Download Download
UnitySetup AppleTV Support for Editor 2017.4.17f1 261 MB Download Download
UnitySetup Facebook Games Support for Editor 2017.4.17f1 30.7 MB Download Download
UnitySetup iOS Support for Editor 2017.4.17f1 766 MB Download Download
UnitySetup Linux Support for Editor 2017.4.17f1 117 MB Download Download
UnitySetup Mac Support for Editor 2017.4.17f1 26.8 MB Download Download
UnitySetup Metro Support for Editor 2017.4.17f1 165 MB Download Download
UnitySetup UWP IL2CPP Support for Editor 2017.4.17f1 147 MB Download Download
UnitySetup Vuforia AR Support for Editor 2017.4.17f1 55.4 MB Download Download
UnitySetup WebGL Support for Editor 2017.4.17f1 129 MB Download Download


Unity Pro for macOS

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
Unity Pro 2018.2.16f1 macOS 937 MB Download Download
Unity Pro Universal Crack 2018 macOS 782 KB Download Download
Unity Pro 2017.4.15f1 macOS 722 MB Download Download
Unity Pro Universal Crack 2017 macOS 202 KB Download Download


Unity Pro 5.6.6f2

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
Unity Pro 5.6.6f2 x86 528 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 Addons 731 MB Download Download

Unity Pro 5.6.6f2 Support Files

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup Android Support for Editor 110 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup AppleTV Support for Editor 216 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup Facebook Games Support for Editor 28.1 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup iOS Support for Editor 665 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup Linux Support for Editor 110 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup Mac Support for Editor 82.6 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup Metro Support for Editor 292 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup Samsung TV Support for Editor 27 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup Tizen Support for Editor 32.8 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup UWP IL2CPP Support for Editor 119 MB Download Download
Unity Pro 5.6.6f2 UnitySetup WebGL Support for Editor 150 MB Download Download

 

Unity Pro 2018.2.19f1 / 2017.4.17f1 Windows/macOS
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar