Optimizer

PrimoCache 3.0.9 Desktop/Server Edition

PrimoCache là một ứng dụng thú vị để sử dụng ổ đĩa flash và ổ SSD thay vì RAM. Nó có thể khởi chạy cơ chế bộ đệm bằng ổ đĩa flash, SSD tốc độ…
Auslogics BoostSpeed 10.0.21.0 + Portable

Mô tả Có một số công cụ phần mềm để dọn dẹp và tối ưu hóa sổ đăng ký và tăng tốc Windows, và mỗi công cụ đều tự coi là tốt nhất hoặc tốt…
Revo Uninstaller Pro 4.0.5 Multilingual

Revo Uninstaller Pro là một tiện ích có thể giúp bạn xóa hoàn toàn phần mềm và chương trình được cài đặt trên hệ thống của bạn và thậm chí xóa các tệp và thông…
WinUtilities Professional 15.45 + Portable

Mô tả WinUtilities là một công cụ hiệu quả và chuyên nghiệp để dọn dẹp và tối ưu hóa Windows. Chương trình này đã giành được một số giải thưởng trong hạng mục này và đã…