Lập trình

Astah Professional 8.1 x86/x64

Astah Professional là một phần mềm mạnh mẽ để tạo mô hình. Mô hình hóa xác định hệ thống của bạn theo cách mà người dùng và mọi người có thể dễ dàng hiểu và…
BrowseEmAll 9.5.3 All Editions x86/x64

BrowseEmAll là một chương trình hữu ích để kiểm tra các trang web trên các trình duyệt khác nhau. Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà các nhà thiết kế web phải đối…
Visual Guard Enterprise 2018.1.720

Visual Guard là một giải pháp mô-đun bao gồm các nhu cầu bảo mật nhất của ứng dụng. Từ hệ thống bảo mật cấp ứng dụng đến quản lý nhận dạng doanh nghiệp và giải…
Navicat Premium 12.1.12 Win/Mac/Linux

Navicat Premium là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu tiên tiến có thể kết nối và làm việc với các cơ sở dữ liệu SQLite, SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL và MariaDB...
e-World Tech PHP Report Maker 12.0

PHP Report Maker là một phần mềm báo cáo mạnh mẽ có thể tự động truy xuất các báo cáo Web từ các cơ sở dữ liệu khác nhau ở định dạng PHP. Với sự trợ…
Notepad++ 7.6.1 x86/x64 + Portable

Notepad++ là một thay thế rất tốt cho phần mềm Windows mặc định, Notepad, có khả năng chỉnh sửa hơn 40 ngôn ngữ lập trình. Trình chỉnh sửa này cho phép bạn hiển thị nhiều…
IntraWeb Ultimate 15.0.18 for XE-XE10.3

IntraWeb cho phép chúng tôi xây dựng các hệ thống thông tin dựa trên web theo các khoảng thời gian vượt quá sức mạnh của các công cụ và phương pháp phát triển truyền thống.…
RVMedia 6.1 Full Source D5-DX10.3

RVMedia là một tập hợp các thành phần VCL và LCL cho Delphi và Lazarus, cung cấp cho các nhà phát triển nhiều khả năng xử lý video. Trong RVMedia, việc sử dụng thư viện…
SQLite Expert Professional 5.3.1.356 x86/x64

SQLite Expert là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để phát triển cơ sở dữ liệu SQLite3 đơn giản. Các tính năng của phần mềm này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu…
JetBrains ReSharper Ultimate 2018.3.1

ReSharper là một công cụ mạnh mẽ dành cho lập trình viên. Resharper được tích hợp vào visual studio như một trình phân tích mã nguồn, điều hướng và tái cấu trúc,...