Kỹ thuật

Hypertherm ProNest 2019 v13.0.4.696 x64

ProNest là một trong những phần mềm CAD / CAM hàng đầu để lập trình và tối ưu hóa quy trình cắt máy. Ứng dụng này là một giải pháp hoàn chỉnh và đáp ứng…
Golaem Crowd 6.4.1.1 for Maya 2016-2018 x64

Golaem Crowd, tên của plugin rất mạnh mẽ và tất nhiên là hiệu quả đối với phần mềm Autodesk Maya. Bạn có thể sử dụng plugin này để mô phỏng và mô hình hóa các…
CST Studio Suite 2019 x64

Bộ phần mềm CST Studio bao gồm các công cụ CST để thiết kế và tối ưu hóa hệ điều hành hình ảnh tĩnh phổ rộng. Thông qua phần mềm này, bạn có thể thiết…
Xilinx Vivado Design Suite 2018.3 / SDx 2018.2

Xilinx Vivado Design Suite là một nhà thiết kế bố trí đồ họa. Chương trình này là một môi trường phát triển dựa trên hệ thống, dựa trên hệ thống IP, được thiết kế để…
Orica SHOTPlus Professional 5.7.4.4

Orica SHOTPlus là một ứng dụng kỹ thuật cho mô hình tiên tiến và thiết kế các vụ nổ phức tạp và nghiêm trọng. Phần mềm SHOTPlus cho phép người dùng thiết kế, phân tích…
Mentor Graphics FloVENT 10.1 Update 1 x86-x64

FloVent® là phần mềm động lực học chất lỏng điện toán (CFD) mạnh mẽ dự đoán lưu lượng không khí, truyền nhiệt, phân phối ô nhiễm và các chỉ số tiện nghi trong các tòa…
ARCHICAD 22 Build 5003 / 21.6013 Windows/macOS

ArchiCAD là một công ty nổi tiếng có tên là Graphisoft, được phát triển đặc biệt cho các giáo sư và sinh viên ngành kỹ thuật dân dụng và các ngành liên quan khác. Phần mềm…
BETA-CAE Systems 19.0.2 x64

Mô tả BETA-CAE Systems là một công ty kỹ thuật phần mềm tư nhân chuyên phát triển các hệ thống phần mềm CAE. Các sản phẩm của công ty này là ANSA / ETA. ANSA là…
midas Design+ 2015 v1.1 x64

Mô tả midas Design+ là tập hợp các công cụ để thiết kế chi tiết cấu trúc tòa nhà. Phần mềm này cung cấp cho các kỹ sư khả năng thiết kế chính xác các thành…