Kỹ thuật

Orica SHOTPlus Professional 5.7.4.4

Orica SHOTPlus là một ứng dụng kỹ thuật cho mô hình tiên tiến và thiết kế các vụ nổ phức tạp và nghiêm trọng. Phần mềm SHOTPlus cho phép người dùng thiết kế, phân tích…
Mentor Graphics FloVENT 10.1 Update 1 x86-x64

FloVent® là phần mềm động lực học chất lỏng điện toán (CFD) mạnh mẽ dự đoán lưu lượng không khí, truyền nhiệt, phân phối ô nhiễm và các chỉ số tiện nghi trong các tòa…
ARCHICAD 22 Build 5003 / 21.6013 Windows/macOS

ArchiCAD là một công ty nổi tiếng có tên là Graphisoft, được phát triển đặc biệt cho các giáo sư và sinh viên ngành kỹ thuật dân dụng và các ngành liên quan khác. Phần mềm…
BETA-CAE Systems 19.0.2 x64

Mô tả BETA-CAE Systems là một công ty kỹ thuật phần mềm tư nhân chuyên phát triển các hệ thống phần mềm CAE. Các sản phẩm của công ty này là ANSA / ETA. ANSA là…
midas Design+ 2015 v1.1 x64

Mô tả midas Design+ là tập hợp các công cụ để thiết kế chi tiết cấu trúc tòa nhà. Phần mềm này cung cấp cho các kỹ sư khả năng thiết kế chính xác các thành…
Vero Edgecam 2019 R1 SU2 x64 + Part Modeler

Mô tả Edgecam là một phần mềm mạnh mẽ, toàn diện và tiên tiến dành cho các lập trình viên CNC. Chương trình này là một phần của nhóm thiết kế và phát triển hỗ…
Tecplot 360 EX + Chorus / Focus 2018.2.1

Mô tả Tecplot là một công cụ đồ họa để tính toán CFD hoặc động lực học chất lỏng và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực cơ khí nhiệt và chất lỏng. Động lực…
Altair (solidThinking) Suite 2018 x64

SolidThinking cho phép các kỹ sư thiết kế, thiết kế sản phẩm và kiến ​​trúc sư thực hiện các khái niệm cấu trúc nhanh chóng và dễ dàng. Phần mềm này có thể giảm chi…