Kỹ thuật

OriginPro 2018 SR1 v9.5.1 Build 195 x86/x64

OriginPro là một nguồn chính của phân tích dữ liệu và viết chất lượng trong một biểu đồ phù hợp với nhu cầu của các nhà khoa học và kỹ sư. OriginLab đã phát hành…
Rhinoceros 7.0.1/WIP 7.0 Win64 / 5.5.3 macOS

Rhinoceros là một trong những phần mềm thiết kế kỹ thuật cho phép cả nhà thiết kế chuyên nghiệp và người dùng thông thường thiết kế hình dạng giống như nhiều loại mô hình 3D.…
3D-Coat 4.8.33 x64 Multilingual

3D-Coat là một tiện ích để thiết kế các đối tượng và nhân vật 3D. Phần mềm này có tất cả các công cụ bạn cần để thiết kế nhiều mô hình 3D đơn giản…
Ansys OptiSLang 7.2.0.51047 Windows/Linux

OptiSLang là một nền tảng phần mềm để thiết kế, mô hình hóa, phát triển và phân tích các sản phẩm với cách tiếp cận đa ngành dựa trên thiết kế mạnh mẽ. Sản phẩm…
Hypertherm ProNest 2019 v13.0.4.696 x64

ProNest là một trong những phần mềm CAD / CAM hàng đầu để lập trình và tối ưu hóa quy trình cắt máy. Ứng dụng này là một giải pháp hoàn chỉnh và đáp ứng…
Golaem Crowd 6.4.1.1 for Maya 2016-2018 x64

Golaem Crowd, tên của plugin rất mạnh mẽ và tất nhiên là hiệu quả đối với phần mềm Autodesk Maya. Bạn có thể sử dụng plugin này để mô phỏng và mô hình hóa các…
CST Studio Suite 2019 x64

Bộ phần mềm CST Studio bao gồm các công cụ CST để thiết kế và tối ưu hóa hệ điều hành hình ảnh tĩnh phổ rộng. Thông qua phần mềm này, bạn có thể thiết…
Xilinx Vivado Design Suite 2018.3 / SDx 2018.2

Xilinx Vivado Design Suite là một nhà thiết kế bố trí đồ họa. Chương trình này là một môi trường phát triển dựa trên hệ thống, dựa trên hệ thống IP, được thiết kế để…
Artifact Interactive Garden Planner 3.7.2

Artifact Interactive Garden Planner là một phần mềm chuyên dụng để thiết kế khu vườn mơ ước và cây xanh trong nhà của bạn. Với sự giúp đỡ của chương trình này, bạn có thể…