Converter

DVDFab 11.0.1.5 + Portable/ 11.0.0.5 macOS

DVDFab là phần mềm có nhiều tính năng để hoạt động với DVD. Với chương trình này, bạn có thể dễ dàng thực hiện tất cả các tác vụ liên quan đến DVD, bao gồm…
XMedia Recode 3.4.4.9 x86/x64 Multilingual

Phần mềm XMedia Recode thực sự là một dịch giả miễn phí của tất cả các loại định dạng video và có khả năng chuyển đổi tất cả các định dạng phổ biến sang chất…
Kindle Converter 3.18.1220.383

Kindle Converter là một ứng dụng phần mềm để chuyển đổi định dạng ebook thành định dạng PDF và sách điện tử. Bằng cách chuyển đổi định dạng của sách, người dùng có thể xem…