Udemy – Java Programming Masterclass for Software Developers 2018-12

Mô tả

Java Programming Masterclass là một khóa học bom tấn dựa trên Java được cung cấp trên trang web của Udemy. Khóa học này được dành cho hướng dẫn từng bước trong java, cả phiên bản 8 và các tính năng mới của phiên bản thứ 9. Để sử dụng bộ này không đòi hỏi kiến ​​thức trước về mã hóa. Ngôn ngữ Java được sử dụng do tính chất đa nền tảng và mức độ phổ biến của nó trên tất cả các nền tảng của Windows, Linux, Mac, Android và thậm chí trong các hệ thống tích hợp.

Trong khóa học này, phương pháp cài đặt các công cụ để mã hóa và xây dựng chương trình Java đầu tiên là từng bước một và sẽ không có sự mơ hồ trong quá trình đào tạo. Ngoài việc dạy các khái niệm cốt lõi với các tính năng của các phiên bản mới của ngôn ngữ (Java 8 & 9), bạn cũng sẽ học. Trong khóa học này, bạn sẽ làm quen với các từ khóa, toán tử, cụm từ, vòng lặp, cụm từ có điều kiện, lớp, đối tượng, phương thức, giao diện, mảng, bộ sưu tập, tổng quát và nhiều tính năng Java. Một chương đầy đủ cũng được dành cho chủ đề về API và tính khách quan của Java.

Thông tin khóa học Java Programming Masterclass

  • Ngôn ngữ: tiếng anh
  • Thời lượng: 76 giờ
  • Số bài học: 361
  • Giáo viên: Học viện lập trình học của Tim Buchalka & Tim Buchalka & Goran Lochert
  • Phát lại trên: Windows, Mobile, TV

Nội dung của khóa học Java Programming Masterclass

  • Cách xây dựng các ứng dụng Java 11
  • Đúng mã hóa theo tiêu chuẩn
  • Cách tính
  • Cung cấp thông tin chuyên nghiệp và các kỹ thuật và thủ thuật Java nâng cao
  • Cung cấp thông tin cần thiết để bắt đầu bẻ khóa tự do

Thông tin các chương học

Course content
361 lectures 76:58:20

Course Introduction
1 lecture02:48

Setup and First Steps
13 lectures 01:31:45

Variables, Datatypes and Operators
8 lectures 01:42:13

Java Tutorial: Expressions, Statements, Code blocks, Methods and more
16 lectures 02:50:10

Control Flow Statements
14 lectures 02:57:47

OOP Part 1 – Classes, Constructors and Inheritance
14 lectures 02:36:12

OOP Part 2 – Composition, Encapsulation, and Polymorphism
9 lectures 02:19:39

Arrays, Java inbuilt Lists, Autoboxing and Unboxing
24 lectures 05:48:47

Inner and Abstract Classes & Interfaces
13 lectures 03:02:56

Java Generics
5 lectures 01:05:07

Naming Conventions and Packages. static and final keywords
12 lectures 02:31:28

Java Collections
27 lectures 06:36:08

JavaFX
46 lectures 10:05:53

Basic Input & Output including java.util
38 lectures 08:21:37

Concurrency in Java
29 lectures 05:25:56

Lambda Expressions
13 lectures 03:11:07

Regular Expressions
8 lectures 01:54:14

Debugging and Unit Testing
11 lectures 02:45:32

Databases
35 lectures 07:40:06

Java Networking Programming
9 lectures 02:23:48

Java 9 Module System
3 lectures 14:08

Migrating Java Projects to Java 9
7 lectures 01:04:59

Archived Videos
2 lectures 30:58

Bonus Material
4 lectures 23:29

Hình ảnh

Complete Java Masterclas
Java Programming Masterclass

Download

Xem thông tin chi tiết khóa học tại đây

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
1. Course Introduction 56.5 MB Download Download
2. Setup and First Steps 999 MB Download Download
3. Variables. Datatypes and Operators 695 MB Download Download
4. Java Tutorial Expressions, Statements, Code blocks, Methods and more 1.21 GB Download Download
5. Control Flow Statements 1.12 GB Download Download
6. OOP Part 1 Classes, Constructors and Inheritance 1.06 GB Download Download
7. OOP Part 2 Composition, Encapsulation, and Polymorphism 1.08 GB Download Download
8. Arrays, Java inbuilt Lists, Autoboxing and Unboxing (1 – 13) 1.32 GB Download Download
8. Arrays, Java inbuilt Lists, Autoboxing and Unboxing (14 – 24) 1.12 GB Download Download
9. Inner and Abstract Classes & Interfaces 1.08 GB Download Download
10. Java Generics 420 MB Download Download
11. Naming Conventions and Packages, static and final keywords 905 MB Download Download
12. Java Collections (1 – 14) 1.48 GB Download Download
12. Java Collections (15 – 27) 1.63 GB Download Download
13. JavaFX 1.22 GB Download Download
14. Basic Input & Output including java.util 871 MB Download Download
15. Concurrency in Java 505 MB Download Download
16. Lambda Expressions 294 MB Download Download
17. Regular Expressions 166 MB Download Download
18. Debugging and Unit Testing 264 MB Download Download
19. Databases 786 MB Download Download
20. Java Networking Programming 251 MB Download Download
21. Java 9 Module System 21.2 MB Download Download
22. Migrating Java Projects to Java 9 120 MB Download Download
23. Archived Videos 45.8 MB Download Download
24. Bonus Material 6.66 MB Download Download

Udemy – Java Programming Masterclass for Software Developers 2018-12
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar