Turbo Studio 18.10.1142

Mô tả:

Turbo Studio là một chương trình tuyệt vời để xây dựng phần mềm portlet. Chương trình trước đây được phát hành dưới cái tên Spoon Studio, nhưng các phiên bản mới của nó được phát hành dưới tên của Turbo Studio.

Với công cụ mạnh mẽ này, bạn có thể dễ dàng biến phần mềm của mình thành các phần mềm trên  phiên bản di động và có thể chạy trên bất kỳ hệ thống nào mà không cần cài đặt.

Trong thực tế, chương trình này tạo ra một môi trường ảo để chạy chương trình và nhúng tất cả các phần mềm của bạn vào, chẳng hạn như cài đặt đăng ký và hệ thống … bên trong nó (thường là tất cả chúng được nhúng bên trong thư mục chương trình).

Khi bạn chạy một chương trình portlet, không có kết nối tới các tệp hệ thống, giao tiếp này được thực hiện ảo với thư mục chương trình chứa các phần bên trong nó, làm cho nó có thể lập trình trong bất kỳ hệ sinh thái nào mà không cần cài đặt. Ngoài ra, các database dựa trên Java yêu cầu các điều kiện tiên quyết như .NET, Java, AIR hoặc SQL CE cũng được Turbo Studio hỗ trợ.

Yêu cầu hệ thống:

Turbo Studio tương thích với hệ điều hành: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10

Hình ảnh:

Turbo Studio

Hướng dẫn cài đặt

Tắt trình diệt virut trước khi tải về để chạy file Path (turn off antivirus)
Chạy file cài đặt (turbo-studio-18.10.1142.7_ShareAppsCrack.com.msi) copy file Path trong thư mục crack vào folder cài đặt -> chạy quyền admin và Apply

Download:

TênDung lượngLinkLink dự phòng
Turbo Studio 18.10.1142213 MBDownloadDownload
Turbo Studio 18.10.1142 Portable169 MBDownloadDownload

Password: www.ShareAppsCrack.com

Mật khẩu giải nén mặc định là www.ShareAppsCrack.com (kiểm tra chữ hoa)
The default extract password is www.ShareAppsCrack.com (check uppercase)
Bình luận bài viết

avatar