MAGIX Samplitude Pro X4 Suite 15.0.2.141

MAGIX Samplitude là một phần mềm biên dịch mạnh mẽ để ghi âm, chỉnh sửa, trộn và làm chủ âm thanh. Chương trình này, giống như các phần mềm DAW khác, bao gồm ghi âm,…