JetBrains ReSharper Ultimate 2018.3.1

ReSharper là một công cụ mạnh mẽ dành cho lập trình viên. Resharper được tích hợp vào visual studio như một trình phân tích mã nguồn, điều hướng và tái cấu trúc,...
JetBrains CLion 2018.3.2 Windows/Linux/macOS

JetBrains CLion là một trong những sản phẩm mới nhất của JetBrains, một môi trường lập trình cao cấp cho các ngôn ngữ C, C ++. Phần mềm này có nhiều tính năng, trong đó…
JetBrains PyCharm Pro 2018.3.2 Win/Linux/macOS

Mô tả Ngôn ngữ lập trình Python được thiết kế vào năm 1991 bởi lập trình viên người Hà Lan, Fan Roscom. Các tính năng hướng đối tượng, thông dịch viên, cấp cao và tất…