Articulate Storyline 3.6.18134.0 Multilingual

Articulate Storyline là một ứng dụng để tạo các khóa học tương tác và học tập điện tử. Với ứng dụng này, bạn có thể thiết kế trình chiếu giáo dục của mình từ con…