Navicat Premium 12.1.12 Win/Mac/Linux

Mô tả

Navicat Premium là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu tiên tiến có thể kết nối và làm việc với các cơ sở dữ liệu SQLite, SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL và MariaDB trong một môi trường duy nhất. Với phần mềm này, một loạt các tính năng quản lý như khả năng kết nối, phối hợp và đồng bộ hóa dữ liệu, sao lưu với phần mềm giao diện người dùng đồ họa rất dễ dàng và hoạt động tốc độ cao là cần thiết để làm Cung cấp

Tính năng và tính năng của phần mềm Navicat Premium:

  • Trải nghiệm người dùng thuận tiện và nhanh chóng
  • Làm việc với các cơ sở dữ liệu khác nhau trong một môi trường tích hợp tại một thời điểm duy nhất
  • Nhập và xuất dữ liệu tốc độ cao
  • Đồng bộ hóa hoặc đồng bộ hóa dữ liệu
  • Có khả năng lên lịch và thực hiện các hoạt động tự động trong thời gian tới hạn
  • Sao lưu hoặc khôi phục thông tin
  • Báo cáo hoạt động đầy đủ và nâng cao
  • Hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu thông qua SSH và HTTP với bảo mật cao
  • Hỗ trợ khoảng 12 định dạng khác nhau để nhập và xuất dữ liệu như Excel, Access, XML, HTML, TXT, CSV và …
  • Khả năng tương thích với phiên bản cơ sở dữ liệu được hỗ trợ mới nhất

Yêu cầu hệ thống

Windows 7 • Windows 7 64 bit • Windows 8 • Windows 8 64 bit • Windows 2008 R2 • Windows Server 2012 • Windows 10 • Windows 10 64 bit • Windows Server 2016

Hình ảnh

Navicat premium
Navicat premium

Hướng dẫn cài đặt:

Xem file Readme.txt trong thư mục crack.

Download:

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
Navicat Premium 12.1.12 x64 59.6 MB Download, Keygen DownloadKeygen
Navicat Premium 12.1.12 x86 52.2 MB DownloadKeygen DownloadKeygen
Navicat Premium 12.1.15 macOS 142 MB Download Download
PremiumSoft Navicat Premium Edition 11.2.16 LINUX 62.9 MB Download Download
PremiumSoft Navicat Premium Edition 11.2.16 LINUX x64 68.2 MB Download Download

 

Navicat Premium 12.1.12 Win/Mac/Linux
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar