Learning

Udemy – The Web Developer Bootcamp 2019-1

The Web Developer Bootcamp là một video hướng dẫn phát triển Web bằng cách sử dụng HTML, CSS, JS, Node, v.v. từ trang web Udemy. Khóa học Webc Bootcamp là lần duy nhất bạn cần…
Udemy – IELTS Band 7+ Complete Prep Course 2019-1

IELTS Band 7+ Complete Prep Course là một trong những khóa học bán chạy nhất của IELTS tại Eudomi. Đạt được điểm cao trong IELTS không phải là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng điều…
Udemy – Illustrator CC 2019 MasterClass 2018-11

Illustrator CC 2019 MasterClass là một hướng dẫn dự án dựa trên Adobe Illustrator từ trang web của Udemy. Adobe Illustrator là một ứng dụng phần mềm đồ họa tiêu chuẩn cho phép bạn tạo…
Code with Mosh – Mastering React

Mastering React là tên của video hướng dẫn trong lĩnh vực lập trình và phát triển Web và trong khu vực làm việc React. Theo nhà xuất bản của trường đại học này, bạn sẽ…
Udemy – Photoshop CC 2019 MasterClass 2018-11

Photoshop CC 2019 MasterClass là tên của chương trình đào tạo thiết kế đồ họa và ứng dụng Photoshop quen thuộc. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học Photoshop từ đầu, và khi bạn trải…
Udemy – Investing With A Robo Advisor

Đầu tư có vẻ khó nhưng với Robo Đầu tư dễ dàng để có được một chi phí thấp, được thiết kế chuyên nghiệp, danh mục đầu tư của tài sản từ cổ phiếu đến…