JetBrains WebStorm 2018.3.4 Windows/Linux/macOS

Mô tả

JetBrains WebStorm tích hợp môi trường lập trình phát triển phần mềm thông minh (Môi trường phát triển tích hợp hoặc IDE viết tắt) cho các ngôn ngữ JavaScript, CSS và HTML, dựa trên nền tảng IntelliJ IDEA thiết kế một phiên bản đặc biệt của JetBrains PhpStorm JetBrains.

Các tính năng của  WebStorm JetBrains:

 • Có trình chỉnh sửa javascript nâng cao
 • Tính năng tự động hoàn tất
 • Công cụ mạnh mẽ để debugger, unittes, xử lý sự cố và sửa lỗi mã
 • Hỗ trợ các phiên bản ngôn ngữ mới nhất như Node.js, AngularJS, Dart, CoffeeScript, TypeScript, LESS, Sass Stylus, Karma, Mocha, RequireJS và nhiều hơn nữa.
 • Có khả năng xem xét, xây dựng lại và tối ưu hóa mã phần mềm mà không thay đổi chức năng cốt lõi của nó (tái cấu trúc).
 • Có khả năng xem các tập tin và mã số bằng cách kết nối với FTP và thay đổi chúng
 • Có khả năng sử dụng các phần mở rộng mã hóa Zen và Emmet

Tập hợp các thay đổi và các tính năng mới trong JetBrains WebStorm có thể xem ở đây.

– Plugin cho IDE này ở đây.

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft Windows 8.1 / 8/7 / Vista / 2003 / XP (bao gồm 64 bit và 32bit)
 • Intel Pentium III / 800 MHz hoặc cao hơn
 • Tối thiểu 512MB RAM
 • Nên sử dụng RAM 1 GB
 • Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024 × 768

Hình ảnh

JetBrains WebStorm 2018.2.5
JetBrains WebStorm

Hướng dẫn cài đặt:

Xem hướng dẫn trong file readme.txt trong thư mục crack.

Download:

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
JetBrains WebStorm 2018.3.4 Windows 196 MB Download Download
JetBrains WebStorm 2018.3.4 Linux 252 MB Download Download
JetBrains WebStorm 2018.3.4 macOS 347 MB Download Download
Jetbrains 2018 Rover Patch 4.2 Build 2019-01-12 684 KB Download Download

JetBrains WebStorm 2018.3.4 Windows/Linux/macOS
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar