JetBrains PhpStorm 2018.3.2 Windows/Linux/macOS

Mô tả:

JetBrains PhpStorm là một ngôn ngữ phát triển PHP được phát triển trên nền tảng JetBrains IntelliJ IDEA, với gần như tất cả các tính năng của JetBrains WebStorm. Chương trình này, giống như các JetBrains IDE khác, có tính năng điều hướng và hướng dẫn nâng cao, tự động hoàn thành mã, phân tích chất lượng mã, xử lý sự cố và khắc phục sự cố lỗi mã, và … nâng cao năng suất và năng suất cho người lập trình.

Các tính năng của JetBrains PhpStorm:

 • Trình soạn thảo PHP nâng cao
 • Hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau HTML, JavaScript và CSS
 • Hoàn thành mã của các ngôn ngữ lập trình DOM
 • Khả năng gỡ lỗi hình ảnh và đồ họa
 • Chỉnh sửa ngay lập tức và ngoại tuyến mã trong trình duyệt mà không phải tải lại
 • Tích hợp và hỗ trợ VCS (viết tắt của Version Control System)
 • Cung cấp các cơ sở và công cụ để làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ GAE (viết tắt là Google App Engine, có nghĩa là Google Runtime Engine) cho PHP

Một tập hợp các thay đổi và tính năng mới trong JetBrains PhpStorm xem ở đây.

 • Phiên bản này được cung cấp với đầy đủ crack.
 • Plugin cho IDE này từ xem ở đây.

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft Windows 8.1 / 8/7 / Vista / 2003 / XP (bao gồm 64 bit và 32 bit)
 • RAM tối thiểu 1 GB
 • Nên sử dụng RAM 2 GB
 • Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024 × 768

Hình ảnh:

JetBrains PhpStorm 2018.2.5
JetBrains PhpStorm 2018.2.5

Hướng dẫn cài đặt

Xem hướng dẫn cài đặt trong file Readme.txt trong thư mục crack.

Downlooad

2018.3.2

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
JetBrains PhpStorm 2018.3.2 Windows 229 MB Download Download
JetBrains PhpStorm 2018.3.2 macOS 292 MB Download Download
JetBrains PhpStorm 2018.3.2 Linux 297 MB Download Download
Jetbrains 2018.3 All Products Patch 2018 11 24 1.02 MB Download Download
Jetbrains 2018.3 Rover Patch v3.4 2018 11 25 826 KB Download Download

2018.2.5

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
JetBrains PhpStorm 2018.2.5 Windows 225 MB Download Download
JetBrains PhpStorm 2018.2.5 Linux 287 MB Download Download
JetBrains PhpStorm 2018.2.5 MacOS 276 MB Download Download
Crack only 856 KB Download Download

JetBrains PhpStorm 2018.3.2 Windows/Linux/macOS
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar