JetBrains GoLand 2018.3.2 Windows/Linux/macOS

Mô tả

GoLand là một IDE JetBrains thương mại mới nhằm cung cấp một môi trường công thái học để phát triển Go. IDE mới này mở rộng nền tảng IntelliJ với sự trợ giúp của lập trình và tích hợp các công cụ cụ thể cho ngôn ngữ Go.

Các tính năng của JetBrains GoLand

  • Đọc mã: IDE phân tích mã của bạn, tìm kiếm mối quan hệ giữa các ký hiệu, cung cấp hoàn thành mã, điều hướng nhanh, phân tích lỗi thông minh, định dạng, v.v.
  • Thiết kế công thái học : Cùng với nhau, việc phân tích mã tĩnh mạnh mẽ và thiết kế công thái học không chỉ mang lại kết quả phát triển sản xuất mà còn là một trải nghiệm thú vị.
  • Các công cụ tích hợp : Các công cụ nhiệm vụ chính như phần còn lại của người biểu diễn, công cụ che phủ, trình gỡ lỗi đặc biệt và tích hợp kiểm soát phiên bản
  • Plugin hệ sinh thái IntelliJ: Nếu bạn cần một cái gì đó ngoài một bộ công cụ tích hợp, plugin hệ sinh thái IntelliJ sẽ giúp bạn.
  • Tạo mã: Trong một số trường hợp, IDE có thể tạo mã một phần cho bạn. Ví dụ: nếu bạn nhấn Ctrl + O, IDE sẽ giúp bạn sử dụng bất kỳ giao diện nào bằng cách tạo các phương thức.
  • Terminal: IDE được xây dựng với một terminal bên trong. Tùy thuộc vào nền tảng của bạn, bạn có thể làm việc với dòng lệnh tuyến tính, Xa, vỏ năng lượng hoặc bash. Sử dụng Alt + F12 để gọi thiết bị đầu cuối và thực hiện bất kỳ lệnh nào mà không cần rời khỏi IDE.
  • Công cụ cơ sở dữ liệu: Khi sử dụng lập trình SQL, hãy sử dụng trợ giúp lập trình thông minh . Kết nối với cơ sở dữ liệu trực tiếp , thực thi lệnh, duyệt và xuất dữ liệu, v.v.

Yêu cầu hệ thống

System requirements
Microsoft Windows 10/8/7/Vista/2003/XP (incl.64-bit)
Intel Pentium III/800 MHz or higher (or compatible)
1 GB free RAM minimum
2 GB RAM recommended
1024×768 minimum screen resolution

Hình ảnh

JetBrains GoLand
JetBrains GoLand

Hướng dẫn cài đặt

Xem Readme.txt trong thư mục tải về

Download

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
JetBrains GoLand 2018.3.2 Windows 220 MB Download Download
JetBrains GoLand 2018.3.2 macOS 282 MB Download Download
JetBrains GoLand 2018.3.2 Linux 285 MB Download Download
Jetbrains 2018.3 Rover Patch v3.4 2018 11 25 826 KB Download Download
Jetbrains 2018.3 All Products Patch 2018 11 24 1.02 MB Download Download

JetBrains GoLand 2018.3.2 Windows/Linux/macOS
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar