JetBrains DataGrip 2018.3.1 Windows/Linux/macOS

Mô tả

JetBrains DataGrip là một cơ sở dữ liệu môi trường phát triển tích hợp (IDE) được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các nhà phát triển SQL và DBA chuyên nghiệp.

Các tính năng của JetBrains DataGrip

 • Bảng điều khiển truy vấn thông minh: Cho phép bạn thực hiện các truy vấn ở trạng thái khác và cung cấp phần lịch sử cục bộ để theo dõi tất cả các hoạt động.
 • Điều hướng phác thảo hiệu quả : Cho phép bạn nhảy đến bất kỳ bảng nào.
 • Giải thích về kế hoạch: Nó cho bạn cái nhìn dài về cách thức hoạt động của hàng đợi và công cụ cơ sở dữ liệu, do đó bạn có thể làm cho các truy vấn của mình hiệu quả hơn.
 • Hoàn thành mã thông minh: DataGrip cung cấp mã nhạy cảm văn bản hoàn chỉnh và giúp bạn viết mã SQL nhanh. Hoàn thành cấu trúc bảng, các khóa ngoài và thậm chí các đối tượng cơ sở dữ liệu
 • Phân tích và phát hiện nhanh: Phát hiện các lỗi có thể có trong Mã và Đề xuất Mã tốt nhất để khắc phục.
 • Yếu tố sinh sản trong các tệp SQL: Giải quyết tất cả các tham chiếu trong mã SQL một cách chính xác và giúp chúng chỉnh sửa chúng. Khi bạn thay đổi tên của một biến, nó sẽ cập nhật nó trong toàn bộ tệp. Ngay cả tên bảng trong cơ sở dữ liệu cũng được cập nhật khi các tham chiếu được đổi tên.
 • Tích hợp kiểm soát phiên bản: Cung cấp hỗ trợ tích hợp cho tất cả các hệ thống điều khiển chính Phiên bản: Git, SVN, Mercurial và …
 • Chỉnh sửa tệp CSV dưới dạng bảng có thay đổi xem trước tức thì
 • Sử dụng màn hình khác để nhanh chóng nhân đôi bàn điều khiển trong lịch sử địa phương
 • Hỗ trợ chạy các tham số truy vấn SQL, thêm các mẫu tham số cá nhân bằng cách sử dụng các biểu thức thông thường

Xem chi tiết các tính năng của JetBrians DataGrip tại đây

Yêu cầu hệ thống

Operating System

 • Windows 10/8/7/Vista/2003/XP incl. 64-bit
 • 1GB RAM minimum
 • 2GB RAM recommended

Hình ảnh

JetBrains DataGrip
JetBrains DataGrip

Hướng dẫn cài đặt

Xem Readme.txt trong thư mục tải về

Download

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
JetBrains DataGrip 2018.3.1 Windows 231 MB Download Download
JetBrains DataGrip 2018.3.1 Linux 278 MB Download Download
JetBrains DataGrip 2018.3.1 macOS 273 MB Download Download
Jetbrains 2018.3 Rover Patch v3.4 2018 11 25 826 KB Download Download
Jetbrains 2018.3 All Products Patch 2018 11 24 1.02 MB Download Download

JetBrains DataGrip 2018.3.1 Windows/Linux/macOS
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar