Udemy – Java Spring Tutorial Masterclass – Learn Spring Framework 5 2018-12

Mô tả

Spring Framework Masterclass là một video hướng dẫn cho Spring Framework từ trang web Udemy. Spring là một trong những khung dựa trên web phổ biến nhất trên thế giới, chắc chắn sẽ không có gì thay thế, do dễ dàng tích hợp với các khung khác. Ví dụ về các công ty sử dụng khung Spring bao gồm Netflix, Groupon, Cisco, BMW, eBay, ESPN và nhiều hơn nữa. Java, ngôn ngữ lập trình hàng đầu thế giới, được sử dụng để phát triển các chương trình Mùa xuân. Spring Frameworks là khung công tác Java Enterprise Edition (JEE) phổ biến và phổ biến nhất.

Spring Framework Masterclass

  • Nhiều bài tập MVC của Spring – Quản lý các biểu mẫu và xác nhận web.
  • Hiểu tất cả các khía cạnh của Spring Framework bao gồm core, MVC, JDBC, v.v. với XML
  • Bao gồm Spring Framework Security, giúp bạn tạo các ứng dụng dựa trên web an toàn hơn và mạnh mẽ hơn.
  • Tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của lập trình Spring sẽ giúp bạn trong các vấn đề phức tạp như đăng nhập, bảo mật, v.v.

Thông tin khóa học

  • Thời lượng: 45 giờ
  • Ngôn ngữ: tiếng anh
  • Số lượng bài học: 274
  • Giáo viên: Tim Buchalka, Học viện lập trình học của Tim Buchalka, Goran Lochert

Thông tin chương học

Course content
274 lectures 45:21:28

Course Introduction
2 lectures 03:00

Install and Setup
7 lectures 53:40

NEW Spring 5 – Maven and your first project
6 lectures 28:43

New Spring 5 – Logging with SLF4J & Logback
3 lectures 36:44

New Spring 5 – Multi module Spring Project
24 lectures 03:40:05

New Spring 5 – Lombok Introduction
4 lectures 27:48

New Spring 5 – Spring MVC
24 lectures 03:51:18

New Spring 5 – Spring Boot 2 Introduction
4 lectures 35:57

New Spring 5 – Spring Boot 2 And Thymeleaf 3
21 lectures 04:02:30

New Spring 5 – Gradle Introduction
6 lectures 31:27

New Spring 5 – Gradle Multi Module Project Setup
6 lectures 38:32

OLD – Installation & Setup – Part 1
12 lectures 01:13:18

OLD – Introduction to Java EE
7 lectures 58:32

OLD – Installation and Setup – Part 2
5 lectures 42:11

OLD – Introducing Spring Framework
14 lectures 02:33:32

OLD – Introducing Spring MVC
7 lectures 01:07:44

OLD – Bean Configuration
10 lectures 01:37:27

OLD – Configuring Spring with Annotations
8 lectures 01:28:48

OLD – Introducing MySQL
6 lectures 01:00:38

OLD – Working with Spring JDBC
12 lectures 02:29:02

OLD – Spring MVC in depth – Part 1
22 lectures 04:26:06

OLD – Spring MVC in depth – Part 2
24 lectures 05:05:42

OLD – Spring MVC in depth – Part 3 (Forms and Validation)
22 lectures 04:52:42

OLD – IntelliJ Spring Section
6 lectures 57:36

OLD – NEW Spring 5 – Install and setup
7 lectures 46:11

Bonus Material
5 lectures 17:16

Hình ảnh

Spring Framework Masterclass
Spring Framework Masterclass

Download

Xem thông tin khóa học tại đây

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
1. Course Introduction 57.8 MB Download Download
2. Install and Setup 645 MB Download Download
3. NEW Spring 5 – Maven and your first project 216 MB Download Download
4. New Spring 5 – Logging with SLF4J & Logback 253 MB Download Download
5. New Spring 5 – Multi module Spring Project (1 – 12) 1.09 GB Download Download
5. New Spring 5 – Multi module Spring Project (13 – 24) 1.18 GB Download Download
6. New Spring 5 – Lombok Introduction 311 MB Download Download
7. New Spring 5 – Spring MVC (1 – 12) 1.01 GB Download Download
7. New Spring 5 – Spring MVC (13 – 24) 1 GB Download Download
8. New Spring 5 – Spring Boot 2 Introduction 317 MB Download Download
9. New Spring 5 – Spring Boot 2 And Thymeleaf 3 1.91 GB Download Download
10. New Spring 5 – Gradle Introduction 228 MB Download Download
11. New Spring 5 – Gradle Multi Module Project Setup 343 MB Download Download
12. OLD – Installation . Setup – Part 1 134 MB Download Download
13. OLD – Introduction to Java EE 88.5 MB Download Download
14. OLD – Installation and Setup – Part 2 114 MB Download Download
15. OLD – Introducing Spring Framework 310 MB Download Download
16. OLD – Introducing Spring MVC 187 MB Download Download
17. OLD – Bean Configuration 202 MB Download Download
18. OLD – Configuring Spring with Annotations 166 MB Download Download
19. OLD – Introducing MySQL 98.4 MB Download Download
20. OLD – Working with Spring JDBC 303 MB Download Download
21. OLD – Spring MVC in depth – Part 1 567 MB Download Download
22. OLD – Spring MVC in depth – Part 2 589 MB Download Download
23. OLD – Spring MVC in depth – Part 3 (Forms and Validation) 493 MB Download Download
24. OLD – IntelliJ Spring Section 95.9 MB Download Download
25. OLD – NEW Spring 5 – Install and setup 642 MB Download Download
26. Bonus Material 6.67 MB Download Download

Udemy – Java Spring Tutorial Masterclass – Learn Spring Framework 5 2018-12
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar