Devart dbForge Studio for SQL Server 5.6/MySQL 8.1/Oracle 4.0/SQL Complete 4.7

Mô tả:

dbForge Studio for MySQL Enterprise  là một công cụ GUI phổ quát cho việc phát triển, quản lý và quản lý cơ sở dữ liệu  MySQL và MariaDB. IDE cho phép bạn tạo và thực hiện các truy vấn, phát triển và gỡ lỗi các thủ tục được lưu trữ, tự động quản lý đối tượng cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu bảng thông qua giao diện trực quan. Máy khách MySQL cung cấp công cụ so sánh và đồng bộ hóa dữ liệu và đồng bộ hóa, các công cụ báo cáo cơ sở dữ liệu, các tùy chọn sao lưu với lập kế hoạch, và nhiều hơn nữa.

Tính năng

Devart dbForge Studio

 • Administration (and Maintenance for MySQL)
 • Data Analysis
 • Data Comparison (and Sync for MySQL)
 • Data Editor
 • Database Explorer
 • Exporting and Importing Data
 • Object Editors
 • Query Builder
 • Query Profiler
 • Schema Comparison
 • SQL Editing and Execution
 • Visual Database Designer
 • User Interface

Devart dbForge Studio for SQL Server

 • Supported Microsoft SQL Server versions
 • Database Search
 • Generate Script
 • Flat Table Editor
 • Security Manager
 • T-SQL Debugger

Devart dbForge Studio for MySQL

 • MySQL Connectivity
 • Database Backup
 • Database Projects
 • Database Refactoring
 • Debugger
 • MariaDB specific features
 • Flat Table Editor

Devart dbForge Studio for Oracle

 • Oracle Database Connectivity
 • Database Projects
 • Debugger
 • Object Search
 • Oracle Export and Import Utilities Support
 • Schema Export and Import

Hình ảnh

SQL Coding thông minh

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft Windows XP/7/8/8.1, and Windows Server 2008+R2/2012+R2
 • .NET Framework 3.5 SP1, 4.0 or 4.5
 • 2GHz or higher processor
 • 1024MB RAM
 • 150MB of free hard disk space
 • To work with 32-bit versions of Oracle client under the 64-bit versions of Windows you need to install 32-bit version of dbForge Studio for Oracle

Hướng dẫn cài đặt

Xem Readme.txt trong thư mục tải về

Download

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
dbForge for Oracle 3.10.12 x64 38.9 MB Download Download
dbForge Studio for Oracle 4.0.237 x64 120 MB Download Download
Devart dbForge for Oracle 3.9.22 x64 39.5 MB Download Download
Devart dbForge for Oracle 3.9.22 x86 39.5 MB Download Download
Devart dbForge SQL Complete 4.7.226 10.6 MB Download Download
Devart dbForge Studio for MySQL 8.0.124 Enterprise 106 MB Download Download
Devart dbForge Studio for MySQL 8.1.22 106 MB Download Download
Devart dbForge Studio for MySQL Enterprise 8.0.40 106 MB Download Download
Devart dbForge Studio for SQL Server 5.5.369 Enterprise 105 MB Download Download
Devart dbForge Studio for SQL Server 5.6.104 Enterprise 106 MB Download Download
Devart dbForge Studio for SQL Server 5.6.62 Enterprise 105 MB Download Download

Password: www.ShareAppsCrack.com

Devart dbForge Studio for SQL Server 5.6/MySQL 8.1/Oracle 4.0/SQL Complete 4.7
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar