CST Studio Suite 2019 x64

Mô tả

CST Studio, theo CST, là đỉnh cao của nhiều năm nghiên cứu và phát triển với nhiều giải pháp chính xác và hiệu quả cho thiết kế điện từ.

Bộ phần mềm CST Studio bao gồm các công cụ CST để thiết kế và tối ưu hóa hệ điều hành hình ảnh tĩnh phổ rộng. Thông qua phần mềm này, bạn có thể thiết kế, tạo mô hình, lắp ráp, cài đặt và điều khiển các thiết bị và mạch điện từ 3D, cũng như mô phỏng Đếm trong trường điện từ.

CST STUDIO SUITE có môi trường thiết kế tích hợp, và dễ dàng lắp ráp và mô hình hóa hệ thống, đa chức năng và khả năng mô phỏng mức độ chuyên nghiệp trong tất cả các hệ thống và mạch điện từ là những lợi ích của phần mềm này.

Phần mềm có thể cung cấp lợi ích đáng kể cho thị trường. Ưu điểm bao gồm chu kỳ phát triển ngắn hơn, tạo mẫu ảo trước khi thử nghiệm thực tế và tối ưu hóa sản phẩm mà không cần thử nghiệm nhiều.

Các tính năng của phần mềm CST STUDIO SUITE

 • GUI cục bộ dựa trên Windows
 • Nhiều giao diện giữa các tài liệu
 • Công cụ biến, tham số và cửa sổ thông báo
 • (OLE) máy chủ tự động liên kết và nhúng (COM / DCOM)
 • Truyền tham số
 • Tối ưu hóa tự động
 • Hoạt ảnh bố trí đầu ra
 • Tạo một slide điểm tự động
 • Quản lý dự án
 • Khả năng thay đổi trạng thái của các thành phần phần mềm khác nhau bao gồm:

CST DESIGN STUDIO (CST DS), CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS), CST EM STUDIO (CST EMS),

CST PARTICLE STUDIO (CST PS), CST MPHYSICS STUDIO (CST MPS), CST PCB STUDIO (CST PCBS), CST CABLE STUDIO (CST CS)

Các thành phần có trong CST STUDIO SUITE

 • CST MICROWAVE STUDIO – CST MWS
 • CST EM STUDIO – CST EMS
 • CST PARTICLE STUDIO – CST PS
 • CST CSBLE STUDIO – CST CS
 • CST PCB STUDIO – CST PCBS
 • CST MPHYSCIS STUDIO – CST MPS
 • CST DESIGN STUDIO – CST DS

Yêu cầu hệ thống

Windows 7 or newer / Server 2008 (12) R2 or Server 2016

Hình ảnh

CST STUDIO SUITE
CST STUDIO SUITE

Hướng dẫn cài đặt

Xem Readme.txt trong thư mục tải về

Download

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
CST Studio Suite 2019 x64 3.1 GB Part1
Part2
Part1
Part2
CST STUDIO SUITE 2018 x64 – License Expired 2.9 GB Part1
Part2
Part1
Part2
CST STUDIO SUITE 2017.02 3.07 GB Part1
Part2
Part1
Part2
CST_STUDIO SUITE 2017 New Licesne with NewReadme 8.48 KB Download Download
CST_STUDIO SUITE 2017.05 (SP5) Update Only 184 MB Download Download

CST Studio Suite 2019 x64
5 (1) vote
Bình luận bài viết

avatar