AspenTech aspenONE Suite 10.1

Mô tả

Nó bao gồm một số phần mềm là phần mềm phổ biến nhất và sử dụng rộng rãi Aspen HYSYS và Aspen Plus cho thiết kế và mô phỏng các quá trình và thiết bị cần thiết cho một loạt các quy trình và phần mềm Aspen Exchanger Thiết kế và Đánh giá hoặc Aspen EDR – đó là chương trình thay thế thực sự hoàn thiện và nâng cao + Aspen HTFS và Aspen B-JAC là – là dành cho việc thiết kế bộ trao đổi nhiệt.

Các tính năng của bộ aspenone

 • Thiết kế và mô phỏng thiết bị chuyên nghiệp của các nhà máy điện, bể chứa dầu khí và …
 • Thiết kế linh hoạt, nhưng chính xác cao với nền tảng nhiệt động mạnh mẽ
 • Sử dụng các gói thuộc tính vật liệu để dự đoán các tính chất vật lý, nhiệt động và các tính chất khác.
 • Thiết kế chính xác và tiên tiến của máy bơm, lò phản ứng, bộ chuyển đổi và …
 • Mô phỏng các bước khác nhau của một quy trình, như phản ứng, cách ly, sưởi ấm và … với đầy đủ chi tiết
 • Thư viện phần mềm mở rộng và phong phú
 • Có khả năng mã hóa trong một số phần mềm như Aspen Plus

Bộ sưu tập này được trình bày trong ba hình ảnh bao gồm

 • Aspen Engineering
 • Aspen Manufacturing and Supply Chain
 • Aspen Process Manual and Aspen Process Tools‌

Tips

 • Version này được cung cấp đầy đủ Key và Crack.
 • Kể từ phiên bản 2006, có một lỗ hỗng cho bộ phần mềm này không kích hoạt tất cả các chức năng và mô-đun của các phiên bản mới, nhưng giấy phép mới cung cấp 85 phần trăm của toàn bộ bộ sưu tập aspenone và 100 phần trăm bộ phần mềm hiện tại.
 • Hoàn thành các hướng dẫn về Farsi và Video để cài đặt và kích hoạt bộ sưu tập này, cùng với gói và được cung cấp riêng.
 • Một bộ sưu tập khá đầy đủ các hướng dẫn bằng video cho phần mềm HYSYS, cũng như sách và ví dụ cho bộ sưu tập này, được trình bày riêng.
 • Phần mềm FlareNET cùng loại.

Yêu cầu hệ thống

Supported OS

 • Windows 7/8/8.1 x86/x64
 • Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

Minimum requirements

 • Intel 1.00GHz or higher
 • 40GB hard disk space
 • At least 2 GB RAM

Recommended requirements

 • Intel Core 2 Duo 2.00GHz or higher
 • Not less than 250 GB hard disk space
 • Not less than 4 GB of RAM
 • Programs require about 5 GB a full installation Aspen Engineering
 • Optional installation may take up to 10 GB of free space
 • Additionally, programs create temporary files, which may have a role, depending on the programs

Hình ảnh

aspenOne
aspenOne

Hướng dẫn cài đặt

Xem Readme.txt trong thư mục tải về

Download

TênDung lượngLinkLink dự phòng
Aspen Technology aspenONE v10.1 EDR Economics Operator Training5.94 GB Part1
Part2
Part3
Part4
Part1
Part2
Part3
Part4
aspenONE Engineering 109.77 GB Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
aspenONE Manufacturing & Supply Chain 109.9 GB Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
aspenONE Asset Performance Management 1010.4 GB Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Aspen Technology aspenONE 9.020.1 GB Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7
Part8
Part9
Part10
Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7
Par<t8
Part9
Part10
aspenONE 9 Crack Only15 MBDownloadDownload
Aspen Technology aspenONE 9.14.1 GB Part1
Part2
Part3
Part1
Part2
Part3
aspenONE 9 New & Full License356 KBDownloadDownload
Aspen Engineering 8.86.6 GB Part1
Part2
Part3
Part4
Part1
Part2
Part3
Part4
Aspen Manufacturing and Supply Chain 8.86.9 GB Part1
Part2
Part3
Part4
Part1
Part2
Part3
Part4
aspenONE 8.8 .Aspen Process Manual and Aspen Process Tools.1.35 GBDownloadDownload
Aspen Engineering 8.8.22.85 GB Part1
Part2
Part1
Part2
aspenONE 8.8 Crack16.5 MBDownloadDownload
Aspen HYSYS Video Training897 MBDownloadDownload
aspenONE Learning Books and Examples550 MBDownloadDownload

Password: www.ShareAppsCrack.com

Mật khẩu giải nén mặc định là www.ShareAppsCrack.com (kiểm tra chữ hoa)
The default extract password is www.ShareAppsCrack.com (check uppercase)
Bình luận bài viết

avatar