Ansys OptiSLang 7.2.0.51047 Windows/Linux

Mô tả

OptiSLang là một nền tảng phần mềm để thiết kế, mô hình hóa, phát triển và phân tích các sản phẩm với cách tiếp cận đa ngành dựa trên thiết kế mạnh mẽ. Sản phẩm có giá trị này được bán bởi Dynardo và các chuyên gia trong ngành có thể sử dụng chương trình mạnh mẽ này để thiết kế và phân tích sản phẩm của họ. Phần mềm này được sử dụng đặc biệt để phân tích ngẫu nhiên dựa trên các biến có tỷ lệ lớn nhất trong việc tối ưu hóa các mục tiêu chính. Nó cũng bao gồm việc thiết kế và phát triển các hệ thống nhạy cảm với những thay đổi tham số.

Một trong những tính năng tích cực nhất của chương trình này là việc sử dụng các yếu tố đồ họa để trực quan hóa quá trình. Điều đáng nói là chương trình cũng có thể được sử dụng độc lập và người dùng Anis và Excel có thể sử dụng các khả năng của nó dưới dạng các trình cắm trong phần mềm máy chủ của họ. Chương trình, với thiết kế RDO hoặc phương pháp mạnh mẽ, cho phép các chuyên gia dự án xác định các phần nhạy cảm của hệ thống và, bằng cách phát triển và phân tích cẩn thận các rủi ro, giảm rủi ro cho việc triển khai thực tế của dự án.

Các tính năng của OptiSLang

 • Tự động cụ thể và trong các tham số quan trọng trong quá trình phân tích các điểm hệ thống nhạy cảm
 • Tự động tạo các hàm hồi quy tốt nhất trong một số mô hình khác nhau để dự đoán chính xác hơn và khả năng đáp ứng với các thay đổi trong dữ liệu mẫu.
 • Tối ưu hóa đa luồng và đa mục tiêu
 • Đánh giá sức mạnh của thiết kế sản phẩm
 • Khả năng thiết kế dựa trên một số lượng lớn các tham số và nhiệm vụ phi tuyến tính
 • Khả năng xác định các đặc điểm được xác định trước trước khi xử lý kết quả để có hiệu quả cao hơn
 • Tính linh hoạt của sản phẩm cao và sự phối hợp tuyệt vời với phần mềm Ansis
 • Khả năng sử dụng các tập lệnh khác nhau để tăng khả năng xử lý của chương trình
 • Thiết kế phù hợp của giao diện đồ họa của chương trình và khả năng chuyển đổi nhanh giữa các phần khác nhau của dự án

Yêu cầu hệ thống

Supported Operating Systems:

 • Windows 7, 8.x, 10, Server 2012 R2
 • Linux: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7, 6.8, and 6.9
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1, 7.2, and 7.3 (64-bit)
 • SUSE Enterprise Linux Server (SLES) 11 SP3, and SP4
 • SUSE Enterprise Linux Server & Desktop (SLES / SLED) 12 SP0 SP1, and SP2, CentOS 7.3

Software Prerequisites:

 • optiSLang 7.0.0.47328 Standalone > Win/Linux 64bit
 • optiSLang 7.0.0.47328 plugin for ANSYS 15.0-19.1 > ANSYS 15.0-19.1 Win/Linux 64-bit only
 • optiSLang 7.0.0.47328 plugin for MS Excel > MS Excel 2007 and above

Hình ảnh

OptiSLang
OptiSLang

Hướng dẫn cài đặt

Xem Readme.txt trong thư mục tải về

Download

Tên Dung lượng Link Link dự phòng
ANSYS optiSLang 7.2.0.51047 Win64 582 MB Download Download
ANSYS optiSLang 7.2.0.51047 Linux64 923 MB Download Download

Ansys OptiSLang 7.2.0.51047 Windows/Linux
Đánh giá bài viết
Bình luận bài viết

avatar