Mới nhất

Adobe Dimension CC 2019 v2.1 Windows/2.0 macOS

Adobe Dimension CC là phần mềm của Adobe để thiết kế hình ảnh và đối tượng 2D và 3D. Chương trình này cung cấp cho các nghệ sĩ đồ họa khả năng thiết kế hình…
OriginPro 2018 SR1 v9.5.1 Build 195 x86/x64

OriginPro là một nguồn chính của phân tích dữ liệu và viết chất lượng trong một biểu đồ phù hợp với nhu cầu của các nhà khoa học và kỹ sư. OriginLab đã phát hành…
Rhinoceros 7.0.1/WIP 7.0 Win64 / 5.5.3 macOS

Rhinoceros là một trong những phần mềm thiết kế kỹ thuật cho phép cả nhà thiết kế chuyên nghiệp và người dùng thông thường thiết kế hình dạng giống như nhiều loại mô hình 3D.…
Bootstrap Studio 4.4.2 Windows/Linux/macOS

Bootstrap Studio là một ứng dụng máy tính để bàn giúp bạn thiết kế và tạo các trang web đẹp. Phần mềm này có rất nhiều thành phần tích hợp mà bạn có thể kéo…
Udemy – The Web Developer Bootcamp 2019-1

The Web Developer Bootcamp là một video hướng dẫn phát triển Web bằng cách sử dụng HTML, CSS, JS, Node, v.v. từ trang web Udemy. Khóa học Webc Bootcamp là lần duy nhất bạn cần…
Udemy – IELTS Band 7+ Complete Prep Course 2019-1

IELTS Band 7+ Complete Prep Course là một trong những khóa học bán chạy nhất của IELTS tại Eudomi. Đạt được điểm cao trong IELTS không phải là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng điều…
Astah Professional 8.1 x86/x64

Astah Professional là một phần mềm mạnh mẽ để tạo mô hình. Mô hình hóa xác định hệ thống của bạn theo cách mà người dùng và mọi người có thể dễ dàng hiểu và…